РОЗДІЛ 3. Джерела європейського права навколишнього середовища

Джерела європейського права навколишнього середовища — це зовнішні форми вияву правових норм, що діють в рамках ЄС і ре­гулюють суспільні відносини з питань, які стосуються охорони на­вколишнього середовища.

Джерела європейського права навколишнього середовища вклю­чають норми первинного права, норми вторинного права, прецедент-не право, міжнародні договори чи так зване третинне або додаткове право1. Ус і джерела європейського права пов’язані ієрархічною систе­мою, в якій вищою юридичною силою наділені джерела первинного права. На основі первинного права органи Європейського Союзу при­ймають норми вторинного права. Відносно самостійними групами є норми прецедентного права та міжнародні договори.

Site Footer