Вступ

Світ мистецтва відкривається кожній людині своїми неповторними гранями, наповнюючи її душу натхненням і внутрішнім піднесенням. Твори художників, скульпторів, композиторів можуть стати імпульсом до здійснення тих чи інших вчинків, до зміни способу життя.

Істинне призначення і сила мистецтва полягають в тому, щоб впливати на людину, на її світогляд, спосіб життя, поведінку, формувати особистість. Мистецтво живить розум та уяву. Як потужний засіб духовного розвитку особистості, мистецтво формує естетичний смак, моральні та етичні принципи. Воно є культурним феноменом, який охоплює різні сфери дійсності й відображає життєві проблеми, пропонуючи їх рішення, способи взаємодії між людьми.

Важливим аспектом дії мистецтва є і навіювання певного роду думок і почуттів, своєрідний, майже гіпнотичний вплив художнього твору на людську психіку. Художній твір часто буквально заворожує нас. Такий психічний вплив на людину сформувався ще в первісному мистецтві. У фольклорних творах навіювання є провідною художньо-соціальною функцією. Зрозуміло, вплив може бути як позитивним, так і негативним. Але в будь-якому випадку він відіграє певну роль у вихованні особистості. Особливим значним ефектом володіють музичні та кінематографічні твори мистецтва.

Мистецтво розвиває зір і слух. Живопис, графіка, скульптура потребують особливого ока, що вміє побачити по-новому (гостріше й точніше) об’єкти зовнішнього світу самої людини, розвивається особлива чуйність зорового сприйняття.

Специфічний розвиток слуху необхідний в процесі опанування мови мистецтва актора, бо відтворення широкого діапазону інтонацій можливе лише при здатності слухання найтонших їх відтінків. Але найбільш розвиток слухових відчуттів стимулюється музичною діяльністю.

Архітектура здатна виховати вміння організовувати простір і мислити просторовими образами, засвоїти закони відповідності окремих частин.

Необмежені можливості надає мистецтво для цілеспрямованого розвитку творчої уяви і фантазії. Робота уяви необхідна як в процесі художньої творчості, так і в процесі художнього сприйняття. Але всі ми індивідуальні. Індивідуальне і наше сприйняття творів мистецтва, яке багато в чому залежить від творчого характеру особистості.

Сьогодні для розвитку суспільства потрібен тип активної, ділової людини з високим рівнем соціальної відповідальності. Проте сучасні соціальні умови формують переважно тип особистості, в якому на перше місце виходять індивідуалістичні матеріальні цінності, що ґрунтуються на збагаченні та споживанні. У зв’язку з цим саме мистецтво є одним з факторів, що впливає на процес формування сучасного всебічно розвиненого соціального типу особистості.

Справжнє мистецтво не старіє. За всю історію людства було створено безліч безцінних шедеврів різних видів мистецтва. Це духовне багатство може опанувати кожен, хто до нього звернеться, хто зрозуміє його благотворний вплив, виховає в собі спочатку звичку, а потім і потребу спілкування з мистецтвом.

Site Footer