Тема 1. Архітектура світу

Поділ мистецтва на види пов’язаний з особливостями людського сприйняття світу.

Архітектура (з грец. — будівництво) — це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також власне система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси.

Архітектура організовує простір людини. Розрізняють три її основні види: архітектура об’ємних споруд, ландшафтна архітектура та містобудування.

У Які принципи вважаються основними для архітектури?

Давньоримський архітектор Вітрувій, який написав трактат «Десять книг про архітектуру», вважав, що архітектура ґрунтується на трьох початках: міцності, користі і красі. В XV ст. італійський архітектор, скульптор, художник, письменник, музикант, математик епохи Раннього Відродження Альберті додав четвертий початок до поняття архітектура — доцільність.

Архітектура включає величезну розмаїтість стилів, зокрема стилі епох, національні стилі, які обов’язково відображаються в індивідуальних стилях митців.

Site Footer