АВТОНОМІЯ ПОЛІТИЧНА - право самостійного здійснення державної влади, що надається конституцією певній територіальній або національній спільноті.

© Газізов М.М.