4.3. Шкала реактивної та особистісної тривожності

(Спілбергер – Ханін)

Підвищена тривога є основним механізмом не адаптивної поведінки, однак, певний рівень тривожності – природна й обов´язкова особливість продуктивної активності людини. Кожний має свій рівень тривоги і тривожності. Самоконтроль і самооцінка цього стану є істотним компонентом адаптивної саморегуляції, тому що підвищений рівень тривожності є провідним «облігатним механізмом» дезадаптивних розладів.

Особистісна тривожність – це стійка індивідуальна особливість людини, що характеризує її тенденцію сприймати певний діапазон ситуацій як загрозливих, небезпечних для самооцінки і самоповаги.

Реактивна тривожність як стан характеризується суб´єктивно пережитими емоціями: напругою, занепокоєнням, заклопотаністю, нервозністю. Цей стан виникає як емоційна реакція на стресову ситуацію.

Високотривожні особистості схильні сприймати загрозу самооцінці і життєдіяльності і реагувати вираженим станом тривоги. Якщо результати тесту виявляють високий рівень особистісної тривожності, то це дає підставу прогнозувати виникнення станів тривожного ряду в різноманітних ситуаціях, пов’язаних з оцінкою компетенції і престижу.

Шкала ситуативної тривожності (СТ)

Інструкція. Прочитайте уважно кожне з наведених тверджень і закресліть цифру у відповідній графі праворуч залежно від того, як Ви почуваєтеся на даний момент. Над запитаннями довго не задумуйтеся, оскільки правильних і неправильних відповідей немає.

 

№ п/п Судження Ні, це не так Мабуть, так Правильно Зовсім

правильно

Я спокійний 1 2 3 4
Мені ніщо не загрожує 1 2 3 4
Я знаходжуся в напрузі 1 2 3 4
Я внутрішньо скутий 1 2 3 4
Я почуваюся вільно 1 2 3 4
Я розстроєний 1 2 3 4
Мене хвилюють можливі невдачі 1 2 3 4
Я відчуваю душевний спокій 1 2 3 4
Я стривожений 1 2 3 4
Я відчуваю почуття внутрішнього задоволення 1 2 3 4
Я упевнений у собі 1 2 3 4
Я нервую 1 2 3 4
Я не знаходжу собі місця 1 2 3 4
Я напружений 1 2 3 4
Я не почуваю скутості, напруги 1 2 3 4
Я задоволений 1 2 3 4
Я заклопотаний 1 2 3 4
Я занадто збуджений і мені не по собі 1 2 3 4
Мені радісно 1 2 3 4
Мені приємно 1 2 3 4

Шкала особистісної тривожності (ОТ)

Інструкція. Прочитайте уважно кожне з наведених тверджень і закресліть цифру у відповідній графі праворуч залежно від того, як Ви почуваєтеся на даний момент. Над запитаннями довго не задумуйтеся, оскільки правильних і неправильних відповідей немає.

№ п/п Судження Ні, це не так Мабуть, так Правильно Зовсім

правильно

У мене буває піднесений настрій 1 2 3 4
Я буваю дратівливим 1 2 3 4
Я легко розстроююся 1 2 3 4
Я хотів би бути таким же щасливим, як інші 1 2 3 4
Я сильно переживаю неприємності і довго не можу про них забути 1 2 3 4
Я відчуваю прилив сил і бажання працювати 1 2 3 4
Я спокійний, холоднокровний і зібраний 1 2 3 4
Мене тривожать можливі труднощі 1 2 3 4
Я занадто переживаю через дрібниці 1 2 3 4
Я буваю цілком щасливий 1 2 3 4
Я все приймаю близько до серця 1 2 3 4
Мені не вистачає впевненості в собі 1 2 3 4
Я почуваюся беззахисним 1 2 3 4
Я намагаюся уникати критичних ситуацій і труднощів 1 2 3 4
У мене буває нудьга 1 2 3 4
Я буваю задоволений 1 2 3 4
Будь-які дрібниці відволікають і хвилюють мене 1 2 3 4
Буває, що я почуваюся невдахою 1 2 3 4
Я врівноважена людина 1 2 3 4
Мене охоплює занепокоєння, коли я думаю про свої справи і турботи 1 2 3 4

Обробка та інтерпретація

Результати тесту обробляються за допомогою ключа.

Ключ

Ситуативна тривожність Особистісна тривожність
№ з/п Ні, це не так Мабуть, так Правильно Зовсім правильно № з/п Ніколи Іноді Часто Майже завжди
1 4 1 3 2 21 4 3 2 1
2 4 1 3 2 22 1 2 3 4
3 1 4 2 3 23 1 2 3 4
4 1 4 2 3 24 1 2 3 4
5 4 1 3 2 25 1 2 3 4
6 1 4 2 3 26 4 3 2 1
7 1 4 2 3 27 4 3 2 1
8 4 1 3 2 28 1 2 3 4
9 1 4 2 3 29 1 2 3 4
10 4 1 3 2 30 4 3 2 1
11 4 1 3 2 31 1 2 3 4
12 1 4 2 3 32 1 2 3 4
13 1 4 2 3 33 1 2 3 4
14 1 4 2 3 34 1 2 3 4
15 4 1 3 2 35 1 2 3 4
16 4 1 3 2 36 4 3 2 1
17 1 4 2 3 37 1 2 3 4
18 1 2 3 4 38 1 2 3 4
19 4 1 3 2 39 4 3 2 1
20 4 1 3 2 40 1 2 3 4

Під час аналізу результатів самооцінки треба мати на увазі, що загальний підсумковий показник за шкалами ситуативної й особистісної тривожності може знаходитися в діапазоні від 20 до 80 балів. При цьому чим вищий підсумковий показник, тим вищий рівень тривожності (ситуативної чи особистісної).

Орієнтовні оцінки рівня тривожності:

– Від 0 до 30 балів – низька тривожність;

– Від 31 до 44 балів – помірна тривожність;

– Від 45 і більше – висока тривожність.

Site Footer