Профілактика посттравматичних стресових розладів: психологічні аспекти

4.3. Шкала реактивної та особистісної тривожності

(Спілбергер – Ханін)

Підвищена тривога є основним механізмом не адаптивної поведінки, однак, певний рівень тривожності – природна й обов´язкова особливість продуктивної активності людини. Кожний має свій рівень тривоги і тривожності. Самоконтроль і самооцінка цього стану є істотним компонентом адаптивної саморегуляції, тому що підвищений рівень тривожності є провідним «облігатним механізмом» дезадаптивних розладів.

Особистісна тривожність – це стійка індивідуальна особливість людини, що характеризує її тенденцію сприймати певний діапазон ситуацій як загрозливих, небезпечних для самооцінки і самоповаги.

Реактивна тривожність як стан характеризується суб´єктивно пережитими емоціями: напругою, занепокоєнням, заклопотаністю, нервозністю. Цей стан виникає як емоційна реакція на стресову ситуацію.

Високотривожні особистості схильні сприймати загрозу самооцінці і життєдіяльності і реагувати вираженим станом тривоги. Якщо результати тесту виявляють високий рівень особистісної тривожності, то це дає підставу прогнозувати виникнення станів тривожного ряду в різноманітних ситуаціях, пов’язаних з оцінкою компетенції і престижу.

Шкала ситуативної тривожності (СТ)

Інструкція. Прочитайте уважно кожне з наведених тверджень і закресліть цифру у відповідній графі праворуч залежно від того, як Ви почуваєтеся на даний момент. Над запитаннями довго не задумуйтеся, оскільки правильних і неправильних відповідей немає.

№ п/п

Судження

Ні, це не так

Мабуть, так

Правильно

Зовсім

правильно

Я спокійний

1

2

3

4

Мені ніщо не загрожує

1

2

3

4

Я знаходжуся в напрузі

1

2

3

4

Я внутрішньо скутий

1

2

3

4

Я почуваюся вільно

1

2

3

4

Я розстроєний

1

2

3

4

Мене хвилюють можливі невдачі

1

2

3

4

Я відчуваю душевний спокій

1

2

3

4

Я стривожений

1

2

3

4

Я відчуваю почуття внутрішнього задоволення

1

2

3

4

Я упевнений у собі

1

2

3

4

Я нервую

1

2

3

4

Я не знаходжу собі місця

1

2

3

4

Я напружений

1

2

3

4

Я не почуваю скутості, напруги

1

2

3

4

Я задоволений

1

2

3

4

Я заклопотаний

1

2

3

4

Я занадто збуджений і мені не по собі

1

2

3

4

Мені радісно

1

2

3

4

Мені приємно

1

2

3

4

Шкала особистісної тривожності (ОТ)

Інструкція. Прочитайте уважно кожне з наведених тверджень і закресліть цифру у відповідній графі праворуч залежно від того, як Ви почуваєтеся на даний момент. Над запитаннями довго не задумуйтеся, оскільки правильних і неправильних відповідей немає.

№ п/п

Судження

Ні, це не так

Мабуть, так

Правильно

Зовсім

правильно

У мене буває піднесений настрій

1

2

3

4

Я буваю дратівливим

1

2

3

4

Я легко розстроююся

1

2

3

4

Я хотів би бути таким же щасливим, як інші

1

2

3

4

Я сильно переживаю неприємності і довго не можу про них забути

1

2

3

4

Я відчуваю прилив сил і бажання працювати

1

2

3

4

Я спокійний, холоднокровний і зібраний

1

2

3

4

Мене тривожать можливі труднощі

1

2

3

4

Я занадто переживаю через дрібниці

1

2

3

4

Я буваю цілком щасливий

1

2

3

4

Я все приймаю близько до серця

1

2

3

4

Мені не вистачає впевненості в собі

1

2

3

4

Я почуваюся беззахисним

1

2

3

4

Я намагаюся уникати критичних ситуацій і труднощів

1

2

3

4

У мене буває нудьга

1

2

3

4

Я буваю задоволений

1

2

3

4

Будь-які дрібниці відволікають і хвилюють мене

1

2

3

4

Буває, що я почуваюся невдахою

1

2

3

4

Я врівноважена людина

1

2

3

4

Мене охоплює занепокоєння, коли я думаю про свої справи і турботи

1

2

3

4

Обробка та інтерпретація

Результати тесту обробляються за допомогою ключа.

Ключ

Ситуативна тривожність

Особистісна тривожність

№ з/п

Ні, це не так

Мабуть, так

Правильно

Зовсім правильно

№ з/п

Ніколи

Іноді

Часто

Майже завжди

1

4

1

3

2

21

4

3

2

1

2

4

1

3

2

22

1

2

3

4

3

1

4

2

3

23

1

2

3

4

4

1

4

2

3

24

1

2

3

4

5

4

1

3

2

25

1

2

3

4

6

1

4

2

3

26

4

3

2

1

7

1

4

2

3

27

4

3

2

1

8

4

1

3

2

28

1

2

3

4

9

1

4

2

3

29

1

2

3

4

10

4

1

3

2

30

4

3

2

1

11

4

1

3

2

31

1

2

3

4

12

1

4

2

3

32

1

2

3

4

13

1

4

2

3

33

1

2

3

4

14

1

4

2

3

34

1

2

3

4

15

4

1

3

2

35

1

2

3

4

16

4

1

3

2

36

4

3

2

1

17

1

4

2

3

37

1

2

3

4

18

1

2

3

4

38

1

2

3

4

19

4

1

3

2

39

4

3

2

1

20

4

1

3

2

40

1

2

3

4

Під час аналізу результатів самооцінки треба мати на увазі, що загальний підсумковий показник за шкалами ситуативної й особистісної тривожності може знаходитися в діапазоні від 20 до 80 балів. При цьому чим вищий підсумковий показник, тим вищий рівень тривожності (ситуативної чи особистісної).

Орієнтовні оцінки рівня тривожності:

- Від 0 до 30 балів – низька тривожність;

- Від 31 до 44 балів – помірна тривожність;

- Від 45 і більше – висока тривожність.