Культура публічного виступу

Серед чудес світу, стверджує перший професор-ритор незалежної України Г.М. Сагач, якими надихається людина, є таке, яку з повним правом можна назвати “божественним даром” – слово. Однак оволодіти культурою слова, вміти за його допомогою впливати на інших, дуже важка справа.

Нині, коли виникла гостра потреба в людях, які вміють самостійно мислити, переконувати “живим словом”, спонукати до дій, майстерність усного виступу є особливо важливою. Слід пам’ятати, що усний виступ завжди потребує високого рівня культури оратора, культури використання слова.

Ключові поняття

Риторика (з грец. retorike) – теорія та мистецтво красномовства.

Ділова риторика – прикладний напрямок загальної риторики, у якому розкриваються правила та техніка правильного використання слова.

Мас-медіа – засоби масової інформації (преса, радіо, телебачення).

Мовний етикет – система правил мовної поведінки, стійких форм спілкування, прийнятих у суспільстві.

Site Footer