Етика та етикет ділової суперечки

У процесі ділового спілкування сучасні підприємці постійно стикаються з різними точками зору, оцінками, поглядами, думками щодо проблем бізнесу як всередині фірм, організацій, так і на державному рівні. У цьому випадку виникає суперечка, під час якої кожна зі сторін відстоює свою позицію. Для менеджера і маркетолога, фінансиста та товарознавця вміння вести суперечку, захищати свою точку зору набуває в сучасних умовах особливої актуальності, бо становлення ринкових відносин відбувається в умовах протиріч, протистоянь. Культура ділової суперечки – це показник рівня виховання її учасників. Але щоб додержуватися культури суперечки, треба знати її структуру, особливості, можливі помилки, це є основним завданням цього розділу.

Ключові поняття

Дискусія – (лат. discussio – дослідження) – суперечка з метою приватного зіставлення різних точок зору, вирішення суперечливих питань, а також взаємного примирення сторін на основі компромісів.

Диспут – (лат. disputo – розмірковувати) – публічна суперечка на наукову або суспільно-важливу тему.

Дебати – (фр. debats – суперечка, дискусія) – обмін думками з приводу висловленого у доповіді, виступі, заяві

Евристика – (грец. eristikas) – суперечка, перемогу в якій прагнуть виграти, апелюючи до емоцій.

Полеміка – (грец. polemikus – войовничий, ворожий) – суперечка, мета якої довести істинність свого тезису та спростувати тезис опонента.

Суперечка – словесне змагання між двома або кількома сторонами. Суперечку, доведену до вищого ступеня гостроти, зазвичай називають конфліктом (лат. conflictus – сутичка).

Софістика – прагнення досягти перемоги у суперечці шляхом навмисного використання складних доводів – софізмів (грец. sophismus), замаскованих зовнішньою формальною привабливістю.

Site Footer