Бізнес-етикет: сутність, правила

Культурна людина не обов’язково повинна бути підприємцем, але підприємець обов’язково має бути культурною людиною, зважаючи, принаймні, на його зацікавленість досягти успіху в діяльності.

Підприємець за родом своєї діяльності перебуває у постійному контакті із оточуючими: колегами, партнерами, клієнтами. Для того, щоб ці контакти не призводили до конфліктів та непорозумінь, не порушували соціальної рівноваги, а повсякденне спілкування і відносини були гармонійними та корисними, виникли і розвинулися правила поведінки. Особлива увага приділяється етикету, становленню та розвитку сучасного ділового протоколу. Такі якості, як: як чемність, тактовність, делікатність, порядність

визначаються як основи правил поведінки людини в суспільстві.

Ключові поняття

Етикет – це встановлений порядок, сукупність правил, що регламентують зовнішні прояви людських стосунків.

Діловий етикет – зовнішня сторона прояву моралі, професійної поведінки підприємця.

Діловий протокол – це порядок прийому делегацій, проведення бесід, переговорів та бенкетів, ведення ділового листування, підписання договорів тощо.

Site Footer