Вступ

Логіка становлення сучасних ринкових відносин в Україні передбачає входження вітчизняної економічної системи до світових господарських процесів.

У зв’язку з цим виключної актуальності набувають питання консенсусу діаметрально протилежних гуманітарно-психологічних основ економіки країн Заходу та України.

Досвід налагодження підприємцями зовнішньоекономічних зв’язків із закордонними партнерами, на жаль, свідчить, що наші бізнесмени дещо своєрідно розуміють основні цінності ринку. Ці обставини поряд із нестабільністю політичної ситуації, пов’язаної з неконвертованістю гривні, досить суттєво впливають на готовність потенційних західних партнерів здійснювати інвестиції в економіку України. Нам слід зрозуміти, що ринок – це не просто місце купівлі- продажу товарів, не “базар”, а насамперед особлива логіка, психологія, етика, словом, значний культурний пласт, який потрібно засвоїти. Не ринок є аморальним, шахрайським, а люди, які привносять в нього дух хабарництва, здирства, неповаги до покупця, конкурента, а часто і до партнера.

Підгрунтям цивілізованого ринку є неписані закони, правила гри, які базуються на таких моральних категоріях, як: шляхетність, надійність, порядність, солідарність.

Щоб існувати, економічно розвиватися й не бути на “задвірках” світової економіки, потрібно дотримуватись існуючих у світі етичних норм.

Відомо, що молодь – найменш консервативний прошарок соціуму, більш того, за соціологічними опитуваннями, вона вважає себе сьогодні не об’єктом, а суб’єктом свого життя, своєї життєдіяльності. Молодь, і насамперед студентська, яка отримує економічну освіту та готується активно включатися в різні сфери ділового життя, повинна докласти чимало зусиль, щоб засвоїти норми гуманістичної етики, впровадити їх у ділові стосунки із колегами, партнерами, конкурентами. Це сприятиме розвитку цивілізованих ділових відносин на внутрішньому ринку, підійме авторитет національного підприємця в очах закордонних партнерів.

У багатьох країнах світу, зокрема у США та Великобританії, етика бізнесу з середини 80-х років XX ст. є програмною дисципліною не тільки на філософських і теологічних відділеннях університетів, а й у різноманітних бізнес-школах. А такі великі компанії як “Боінг”, “Дженерал Електрик”, відчуваючи в цьому потребу, організовують навчання з етики бізнесу. Тому запропонований навчальний посібник буде актуальним і у системі підготовки спеціалістів економічного профілю в Україні.

У посібнику узагальнюється накопичений досвід цивілізованих взаємовідносин у сфері підприємницької діяльності, розвитку бізнес- етики в сучасних умовах, розглядаються її засади, принципи, норми як на рівні всього бізнес-середовища, так і внутрішні проблеми організації, фірми; розглядаються механізми формування корпоративної етики; надаються рекомендації щодо використання норм етикету в ділових стосунках, спілкуванні, у міжнародній діяльності.

У додатковому матеріалі викладачі та студенти зможуть знайти рольові ігри, практичні завдання, які допоможуть відпрацювати підходи до вирішення етичних проблем. Додається також підсумковий тест “Знання правил бізнес-етикету”, список літератури.

Слід зазначити, що запропонований посібник охоплює не всі проблеми з етики бізнесу, а деякі з них розглядаються неповно.

Посібник призначено в першу чергу для студентів економічних вузів, коледжів, технікумів, навчальних центрів, які спеціалізуються у сфері бізнесу і ринкової економіки. Розрахований він також на тих, хто займається підприємницькою діяльністю і хоче більше дізнатися про норми поведінки з партнерами, клієнтами, та тих, хто вивчає дисципліну самостійно.

Site Footer