11.8. Методи розрахунку добової кількості їжі

У здорової жінки-годувальниці протягом доби в середньому виробляється 1 л молока (іноді до 1,5 л), що повністю задовольняє потреби дитини. Тому при нормальному фізичному розвитку дитини добову кількість їжі дитині не розраховують. Але для гармонійного фізичного розвитку необхідно, Ш°б дитина отримувала адекватну кількість жіночого молока.

Орієнтовно добову кількість молока, яка необхідна дитині перших 10 днів життя, можна розрахувати за формулою Г. І. Зайцевої (1969):

V = 0,02 m • N,

де V — об’єм їжі, необхідний дитині на добу; N — день життя дитини; m — маса тіла дитини при народженні.

Наприклад, дитина, яка народилася з масою тіла 3500 г, у віці 5 днів повинна отримати:

V = 0,02 • 3500 • 5 = 350 мл молока на добу.

На 10-й день після народження дитина повинна отримати на добу 1/5 частину від її маси тіла при народженні. Інші методи розрахунку їжі дитині в періоді новонародженості тепер не використовують. При цьому разовий об’єм їжі (v) розраховують шляхом ділення добового об’єму (V) на число годувань (п), тобто v = V/n. У подальшому для розрахунку добового і відповідно разового об’єму їжі дитині можна користуватися об’ємним і енергетичним методами.

Об’ємний метод, запропонований Хойбнером, суть якого полягає в тому, що для розрахунку добового об’єму молока враховують масу тіла дитини та її вік. Дитина повинна отримувати таку кількість молока на добу, яка у віці 2 тиж. — 2 міс. становить 1/5 маси тіла; 2-4 міс. — 1/6 маси тіла; 4-6 міс. — 1/7 маси тіла; у 6-9 міс.— 1/8 маси тіла; старше 9 міс. — 1/9-1/10 маси тіла.

Наприклад, для дитини 3 міс з масою тіла 5400 г, яка народилася з масою тіла 3000 г, необхідна добова кількість молока становить 900 мл (5400 : 6 = 900).

Дітям, старшим 9 міс., як правило, необхідно 1000 мл молока. Цей об’єм є максимальний для дітей першого року життя і його не слід перевищувати. Орієнтовний добовий і разовий об’єми їжі для дитини першого року життя наведені в табл. 91.

Таблиця 91. Середні добовий і разовий об´єми їжі для дітей першого року життя

Вік Добовий об´єм, мл Разовий об´єм, мл
До 2 тиж.

До 2 міс.

2-4 міс.

5 міс. і старше

400 – 550 60 – 90 600-800 100- 130 800-950 130- 160 1000 200

Більш точним методом розрахунку добової кількості молока для дитини першого року життя є енергетичний метод, запропонований М.С.Масловим. Він враховує вік дитини, її масу тіла і енергетичну потребу дитячого організму (табл. 92).

Таблиця 92. Потреба дитини першого року життя, яка знаходиться на природному вигодовуванні, в енергії

Вік,

міс.

Потреба дитини в енергії
ккал/кг кДж/кг
До – 3 120-125 502-522,5
4-6 115 481
7-9 110 461
10-12 105 440

Якщо 1 л жіночого молока в середньому має енергетичну цінність 650 ккал (2912 кДж), то розраховують необхідну кількість молока, яка забезпечує добову енергетичну потребу дитини.

Наприклад, якщо маса тіла дитини 2 міс. становить 5 кг, то потреба в енергії — 120 ккал/кг, відповідно добова калорійна потреба — 600 ккал. Добовий об’єм їжі для дитини становить: 1000 мл • 600 ккал/650 ккал = 923 мл.

Слід пам’ятати, що енергетичним методом розрахунку добової кількості молока дитині можна користуватися до введення прикорму, оскільки після його призначення зробити відповідні розрахунки неможливо.

Інші методи розрахунків (метод Шкаріна та ін.) втратили своє значення і тепер не використовуються.

Site Footer