9.7. Особливості кислотно-лужного стану у дітей

Постійність кислотно-лужного стану (KJTC) забезпечується сильною системою регуляторних механізмів: 1) фізіологічними процесами за участю системи дихання, нирок, печінки, травного каналу; 2) фізико-хімічними властивостями крові. Ці властивості крові обумовлені буферними системами, які здатні вирівнювати pH в разі надходження кислот або лугів. Буферні системи обумовлюють сумарну буферну ємність крові.

Буферна ємність крові — це кількість кислоти або лугів, яка необхідна для зміщення pH крові на одиницю. Найбільшу буферну ємність щодо підтримки КЛС мають такі буферні системи: гемоглобінова (до 73-76% усієї буферної ємності крові); бікарбонатна (до 17-27%); протеїнова (2-5%); фосфатна (1-2%);

КЛС характеризують такі показники, як pH, надлишок або дефіцит лугів, буферні луги, стандартний бікарбонат та ін.

pH — від’ємний логарифм концентрації водневих іонів віл, що відображає реакцію середовища. В нормі pH коливається в незначних межах — 7,35-7,45. pH нижче 7,35 свідчить про перевагу кислих продуктів обміну — ацидоз; при pH вище 7,45 відбувається накопичення лугів — алкалоз.

Буферні луги (ВВ, base buffer) — сума лугів усіх буферних систем крові — бікарбонатної, фосфатної, білкової і гемоглобінової.

Надлишок або дефіцит лугів (BE, base excess) характеризує зміни вмісту буферних лугів крові, порівняно з нормою для даного хворого. Від’ємні значення BE вказують на дефіцит лугів або надлишок кислот. Позитивні значення BE свідчать про надлишок лугів або дефіцит кислот. Фізіологічний рівень BE знаходиться в межах від -2,5 до +2,5 ммоль/л.

Стандартний бікарбонат (SB) — концентрація бікарбонатів у плазмі крові конкретного хворого за приведеною до стандартних умов середовища. Концентрація SB у здорових дітей знаходиться в межах 20-27 ммоль/л.

Парціальна напруга С02 в крові (Р со,) характеризує стан рівноваги кислот 1 лугів, що підтримується зовнішнім диханням. У здорових дітей воно становить ~40 мм рт.ст. Якщо Рсо, > 40 мм рт.ст., то це свідчить про наявність дихального ачидозу, Рсо,< 40 мм рт.ст. — дихального алкалозу.

Парціальна напруга кисню в крові (Ро,) характеризує його насичення крові. У здорових дітей ця величина знаходиться в межах 90-100 мм рт.ст.

Показники ВВ, BE і SB характеризують метаболічні порушення, Р — дихальні. В залежності від концентрації НС03 та величини Рсог розрізняють наступні порушення KJIC у дітей (табл. 56).

Особливості KJ1C у дітей полягають в наступному. У новонароджених і дітей раннього віку мають місце більш низькі значення Рсо:. Ці значення знаходяться в межах 30-35 мм рт.ст., що пов’язано з більшою частотою дихання.

Буферна ємність крові у дітей нижча, ніж у дорослих, і досягає цифр дорослих тільки в пубертатному віці.

Середнє значення надлишку лугів (BE) у дітей представлено від’ємною величиною, тобто фактично має місце дефіцит лугів, пов’язаний з постійним утворенням нелетучих кислот і їх недостатнім виведенням нирками.

Діти в період новонародженості мають схильність до ацидозу, яка характерна і для дітей раннього віку. Причому, у недоношених ацидоз більш виражений і розвивається значно частіше.

У новонароджених і дітей грудного віку знижена буферна ємність бікарбонатної системи, оскільки відносно нижча концентрація бікарбонатів У позаклітинній рідині. Це пов’язано з тим, що нирки не здатні достатньо ефективно реабсорбувати бікарбонати. Межа реабсорбції бікарбонатів у дітей грудного віку становить 22 ммоль/л, у дорослих — 25-28 ммоль/л, що свідчить про недостатню реабсорбцію.

Враховуючи наведені дані, можна дійти висновку, що введення дітям раннього віку надлишку кислот (білка, кислотних продуктів) може бути причиною метаболічного ацидозу.

Site Footer