8.4. М’язова система

Інтерпретація клінічних даних ураження м’язової системи у дітей неможлива без знання анатомо-фізіологічних особливостей цієї системи в різні вікові періоди.

М’язова система у новонароджених розвинута недостатньо. Її маса становить у них 20-23% загальної маси дитини, тоді як у дорослих — 42-44%. Маса м’язів досягає величин дорослих тільки в 15-17-річному віці. Слід відзначити, що протягом постнатального онтогенезу загальна маса м’язів зростає значно швидше, ніж маса багатьох інших органів (табл. 27).

Таблиця 27. Маса різних органів у дорослого порівняно з такою у новонародженого

Все тіло М´язи Скелет Шкіра Головний мозок Спинний мозок
Дорослий 21 37 27,2 19,2 3,76 7,1

М’язові волокна у дітей тонші, ніж у дорослих. У новонароджених вони в 5 разів тонші, ніж у дорослих. В м’язових волокнах добре розвинута інтерстиціальна тканина, вони багаті на саркоплазму, але містять мало міофібрил. М’язові волокна короткі і ніжні, бліді, мають слабо виражену поперечну смугастість. В них менше скоротливих білків — міозину і актину. М’язові волокна у дітей еластичніші, сильніше розтягуються, збільшуючись більш як у 2 рази від свого початкового розміру.

У дітей в м’язах міститься мало неорганічних речовин і міоглобіну, але значно більше води.

М’язи ростуть інтенсивніше, ніж інші органи. Протягом усього періоду дитинства маса м’язів збільшується в 35 разів, що значно більше, ніж маса інших органів. Ріст м’язів відбувається майже повністю внаслідок потовщення, а не збільшення кількості м’язових волокон. Виникнення нових м’язових волокон — явище дуже рідкісне і не має суттєвого значення.

Для новонароджених і дітей перших місяців життя характерний значний гіпертонус м’язів. Це обумовлено переважанням функціональної активності палідарної системи, а стріарна система розвинута недостатньо. Гіпертонус згиначів на верхніх кінцівках утримується до 2-3 міс., на нижніх — до 3-4 міс. У дітей віком 4-5 міс. з’являється нормотонія, яка характеризується рівновагою м’язів антагоністів. У подальшому відбувається більш інтенсивний розвиток м’язів-розгиначів і підвищення їх тонусу.

Site Footer