5.2 Техніка антропометричних вимірювань у дітей

Антропометричні дослідження у дітей включають вимірювання маси і довжини тіла, периметрів грудної клітки та голови, а також ряд інших вимірювань, необхідних для розрахунку додаткових показників фізичного розвитку.

На першому році життя масу тіла дитини визначають в умовах поліклініки у дні прийому щомісяця (ближче до дати народження дитини 2±1 дні), а довжину тіла — раз на квартал, якщо немає будь-яких показань для більш частих вимірювань. Дітям від 1 до 3 років масу тіла визначають раз на квартал (±3-5 днів), довжину тіла — раз на півріччя. Дітям від 3 до 7 років масу тіла оцінюють раз на півроку (±5-10 днів), довжину тіла — щорічно.

У дошкільних установах контроль за масою тіла проводять у дітей до 6 міс. життя раз на 10 днів, від 6 міс. до 1 року — раз на 15 днів, від 1 до 3 років — раз на місяць, від 3 до 7 років — раз на квартал.

У стаціонарі дітей першого року життя зважують щодня. Дітей, що не страждають на гострі та хронічні розлади харчування або травлення, від 1 до З років зважують через день, віком 3 років і старших — раз на тиждень. За наявністю певних показань дітей зважують частіше.

Антропометрію рекомендується проводити вранці, оскільки до вечора довжина тіла збільшується, як правило, на 1-2 см. Діти при цьому повинні бути роздягненими (за можливістю). Зважування слід проводити натще і в один і той же час, бажано після дефекації та сечовипускання.

ТЕХНІКА ЗВАЖУВАННЯ ДІТЕЙ. Зважування дітей до 3 років проводиться на спеціальних чашкових терезах з максимально допустимим навантаженням до 20 кг. Чашкові терези складаються з лотка та коромисла з двома шкалами поділок: нижня — в кілограмах, верхня — в грамах. Точність терезів до 10 г. Терези перед зважуванням дитини урівноважують, потім на лоток кладуть пелюшку так, щоб її краї не звисали з нього, і зважують її. Оголену дитину кладуть на пелюшку при закритому коромислі терезів. Голову та плечі розміщують на широкій частині лотка, ноги — на вузькій. Потім відкривають коромисло і зважують. З показань терезів віднімають вагу пелюшки.

Зважування дітей старших 3 років проводиться на важільних терезах. Точність їх до 50 г. Посередині площини попередньо урівноважених вагів розміщують роздягнену дитину. Показання вагів знімають так, як і при зважуванні на чашкових терезах.

ТЕХНІКА ВИМІРЮВАННЯ ЗРОСТУ ДІТЕЙ. Зріст дітей на першому році життя вимірюють за допомогою горизонтального зростоміра, котрий являє собою дошку довжиною 80 см і шириною 40 см. З одного боку дошки є сантиметрова шкала. Головний кінець зростоміра має нерухому поперечну перекладину, на кінці зростоміра знаходиться рухома перекладина, яка переміщується за сантиметровою шкалою. На зростомір стелиться пелюшка, на яку кладуть дитину головою до нерухомої поперечної перекладини. Голова дитини фіксується помічником або матір’ю в такому положенні, щоб нижній край очної ямки і верхній край козелка вуха знаходились на одній вертикальній площині. Ноги дитини випрямляють легким натиском лівої руки на коліна, правою рукою до стопи підводять рухому планку зростоміра. Відстань між рухомою і нерухомою планками відповідатиме зросту дитини. Точність за таким вімірюванням становить ±0,5 см.

Вимірювання зросту у дітей старшого віку проводять у стоячому положенні вертикальним зростоміром, який складається з дерев’яної планки довжиною 2м 10 см, шириною 8-10 см, товщиною 5-7 см, встановленої вертикально на Дерев’яній площині розміром 75×50 см. На вертикальній планці є дві шкали поділок в сантиметрах: права шкала для вимірювання зросту стоячи, ліва — Для вимірювання зросту сидячи.

Дитина стає на дерев’яну площину зростоміра спиною до вертикальної Планки, торкаючись її п’ятами, сідницями, міжлопатковою ділянкою й Потилицею. Дитина повинна стояти струнко, живіт підтягнутий, п’яти разом, Носки нарізно. Голова встановлюється у такому положенні, щоб верхній крайкозелка вуха і нижнш край очної ямки знаходились в одній горизонтальній площині. Рухома планка прикладається до голови без натиску.

Вимірювання зросту дітей від 1 до 3 років проводиться тим же зростоміром тільки з використанням відкидного ослінчика для вимірювання зросту сидячи. Відлік показників зростоміра проводять за лівою шкалою.

ВИМІРЮВАННЯ ПЕРИМЕТРІВ. Для вимірювання периметра голови сантиметрова стрічка накладається ззаду на найбільш виступаючу точку потилиці, а спереду — по надбрівних дугах. Початок сантиметрової стрічки повинен бути в лівій руці. Стрічку під час вимірювання не слід натягувати (рис. 10).

Вимірювання периметра грудної клітки проводять у немовлят у лежачому положенні, у старших дітей — у стоячому. Дитина повинна перебувати у стані спокою, руки опущені. Початок сантиметрової стрічки знаходиться в лівій руці збоку пахви. Ззаду стрічка проводиться під кутом лопаток, а спереду — по нижньому краю ареоли. У дівчаток з розвиненими грудними залозами спереду стрічка проводиться по четвертому ребру над грудними залозами в місці переходу шкіри з грудної клітки на залозу.

Вимірювання периметра плеча виконують сантиметровою стрічкою, яка накладається на рівні пахви в горизонтальній площині на місці найбільш розвиненого двоголового м’яза. Вимірювання проводиться при розслабленому стані м’язів.

Периметр стегна вимірюється на рівні промежини в найбільш широкій частині стегна. Сантиметрова стрічка проводиться безпосередньо під сідничною складкою в горизонтальній площині.

Під час вимірювання периметра гомілки сантиметрова стрічка накладається в ділянці найбільшого об’єму литкових м’язів.

Про повне завершення першого зростового «стрибка» можна міркувати за «філіпінським» тестом, який визначається так: праву руку дитини при обов’язково вертикальному положенні голови кладуть поперек середини тім’я, пальці рук при цьому витягнуті в напрямку мочки вуха, рука і кисть щільно прилягають до голови.

«Філіпінський» тест вважається позитивним, якщо кінцівки пальців достають вуха, у протилежному випадку — тест негативний. Найбільш раннє виявлення позитивного тесту спостерігається в 5 років, але не пізніше 8 років.

Вимірювання периметрів необхідне для визначення індексів Л.І.Чулицької, Ф.Ф.Ерісмана, О.Ф.Тура та ін.

Site Footer