10. ПОЛІТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

План

9.1. Становлення та розвиток теорії модернізації управління в суспільно-політичній думці.

9.2. Сутність та основні характеристики політичної модернізації управління в сучасному інформаційному суспільстві.

9.3. Модернізаційний процес в Україні: основні проблеми та умови їх розв´язання в кризовий період.

Ключові слова: політична модернізація, інформаційне суспільство, етапи, критерії політичної модернізації, модернізаційний процес, моделі модернізації управління, синдром модернізації, постмодернізація, перезавантаження мислення в управлінні.

Site Footer