8. ОСОБИСТІСНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИКИ Й ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

План

1.1. Людина як первинний об´єкт і суб´єкт політико-владних відносин.

1.2. Напрями впливу людини на політику й державне управління.

1.3. Гуманістичний зміст політики й державного управління.

Ключові слова: політика, влада, державне управління, об´єкт і суб´єкт політики, політична поведінка, політична участь, політична діяльність, електоральна поведінка, абсентеїзм, мораль, гуманізм, людиноцентризм.

Site Footer