6. СПІВПРАЦЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З НЕУРЯДОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИКИ Й УПРАВЛІННЯ

План

6.1. Співпраця органів державної влади з неурядовими організаціями як необхідна умова зміцнення демократичних засад політики й державного управління.

6.2. Форми та напрями взаємодії органів державної влади з неурядовими організаціями.

Ключові слова: громадянське суспільство, державна політика, державне управління, громадські організації, неурядові організації, демократія, громадські ініціативи, громадська участь.

Site Footer