3. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРИЙНЯТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЮ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

План

1.1. Суть, структура та типи політичних процесів.

1.2. Політична система сучасного українського суспільства.

1.3. Політична ідентифікація особистості та її залучення до публічної політичної діяльності.

1.4. Механізми прийняття політико-управлінських рішень та їх впливи на становлення політики демократичного врядування в Україні шляхом перезавантаження мислення.

Ключові слова: політичний процес, базові політичні процеси, периферійні політичні процеси, режим політичного процесу, національний характер, ментальність, політична ментальність, багатопартійність, інститут президентства, ідентичність, політична ідентифікація особистості, політичність, ідеологічний плюралізм особистості, ідеологічна заанґажованість, масова політична свідомість, аполітичність, політичне рішення.

Site Footer