5.1. Криміналістична характеристика

Нині у чинному законодавстві України порядок виробництва, експорту, імпорту, зберігання, реалізації та переміщення дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва передбачено законами України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» та «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних».

Кримінальна відповідальність за незаконний обігу дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва передбачена ст. 203-1 КК України. Перед початком розгляду криміналістичної характеристики варто зупинитися на таких визначеннях.

Виробництво дисків – діяльність, пов’язана із застосуванням технологічного процесу з переробки сировини в оптичні носії інформації у формі диску для лазерних систем зчитування, матриць, під час якого одночасно з виготовленням диску здійснюється запис на нього інформації, яка є об’єктом авторського права та/або суміжних прав, або без запису, а також реалізацією дисків або матриць власного виробництва. Виробництво дисків для лазерних систем зчитування здійснюється суб’єктами господарювання лише за наявності у них ліцензії на провадження такої діяльності та за умови дотримання ліцензійних умов.

Диск для лазерних систем зчитування – будь-який оптичний диск для лазерних систем зчитування із записом або з можливістю запису на ньому інформації, що відображає об’єкти авторського права чи суміжних прав, або без запису такої інформації.

Матриця – матеріальний носій у вигляді штампа або іншого аналогічного чи еквівалентного пристрою, який містить інформацію у цифровій формі і використовується для безпосереднього перенесення цієї інформації на диск для лазерних систем зчитування під час його виробництва.

Експорт – це продаж товарів українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України.

Імпорт – це купівля українськими суб’єктами ЗЕД в іноземних суб’єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.

Типовими способами підготовки до вчинення злочину є:

1) планування злочину;

2) підшукування співучасників та розподіл ролей;

3) підшукування приміщень;

4) придбання обладнання;

5) підшукування засобів транспортування;

6) підготовка підроблених документів;

7) підробляння ідентифікаційних кодів;

8) підготовка алібі.

Типовими способами вчинення злочину є:

1) порушення законодавства, що регулює виробництво дисків для лазерних систем зчитування:

– здійснення господарської діяльності з виробництва дисків без отримання ліцензії;

– з використанням тимчасово зупиненої або анульованої ліцензії або з порушенням інших ліцензійних умов (наприклад, не на ліцензованому обладнанні, не у ліцензованих приміщеннях, без нанесення на диски спеціального ідентифікаційного коду);

– без дозволу осіб, яким належить авторське право та (або) суміжні права, невиконання вимог щодо технологічного забезпечення виробником наявності на дисках спеціальних ідентифікаційних кодів ліцензованим обладнанням;

2) порушення законодавства, що регулює експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання чи сировини для їх виробництва:

– експорт або імпорт указаних предметів без наявності ліцензії на такий вид господарської діяльності;

– без інформування у встановленому порядку органу ліцензування про кожну партію дисків або перелік обладнання для їх виробництва, що експортуються або імпортуються;

– без наявності на експортованих або імпортованих дисках СІД-кодів;

– експорт чи імпорт дисків для лазерних систем зчитування без додержання прав інтелектуальної власності.

– незаконне зберігання дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання і сировини для їх виробництва (зберігання таких предметів без здійснення при цьому належного обліку);

– транзит дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання і сировини для їх виробництва, здійснюваний з порушенням вимог законодавства (незаконне переміщення).

Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, визнається злочином, якщо ці дії вчинено у великих розмірах (під великим розміром слід розуміти вартість дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у сто разів і більше перевищує рівень неоподатковуваного мінімуму доходів громадян). Якщо порушення відповідного законодавства скоєне не у великих розмірах, такі дії тягнуть адміністративну відповідальність (ст. 164-13 КУпАП).

Типовий спосіб приховування:

1) переїзд виробників в інші приміщення;

2) заховування обладнання і сировини для виробництва;

3) знищення документації;

4) приховування дисків, обладнання.

Типовим предметом посягання є:

1) диски для лазерних систем зчитування;

2) матриці для таких дисків;

3) обладнання для виробництва дисків для лазерних систем зчитування;

4) сировина для такого виробництва.

Місце, час, обстановка незаконного обігу дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва залежить безпосередньо від виду порушень у законодавстві. Якщо це виробництво, то місцем буде безпосереднє розташування неліцензійної техніки тобто приміщення підприємств, службові приміщення, фірми, офіси, та адреса неліцензійного приміщення. Якщо це експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва – місцем і часом буде безпосереднє виявлення злочину.

Типові знаряддя і засоби. Сировиною для виробництва дисків для лазерних систем зчитування є оптичний полікарбонат. До відповідного обладнання належать прес-форма для термопластавтоматів інжекційного штампування дисків та матриці і штампи, які містять дані, необхідні для штампування дисків.

Типова особа злочинця. Суб’єкт злочину спеціальний. Це службова особа суб’єкта господарювання – юридичної особи, яка є виробником, експортером або імпортером дисків для лазерних систем зчитування, матриць, сировини та обладнання для їх виробництва, а так само фізична особа-підприємець, яка здійснює таку господарську діяльність. Зокрема, за ст. 203-1 до відповідальності можуть притягуватись службові особи тих суб’єктів господарської діяльності, які є легальним виробниками дисків для лазерних систем зчитування.

Як правило, злочин, передбачений ст. 203-1 КК України, вчиняється організованою групою осіб, яка постійно маскує свою злочинну діяльність і має налагоджені корумповані зв’язки. Результати вибіркового опитування працівників підрозділів ДСБЕЗ (115 осіб) показали, що у 67% випадків діяльність, пов’язана з порушенням законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, має організований характер, з чітким розподілом ролей:

– особи, які незаконно завозять через територію України цей товар;

– особи які зберігають цей товар або займаються тиражуванням;

– особи які здійснюють реалізацію цього товару;

– особи, які забезпечують «гарантію» цього бізнесу (державні службовці, службові особи).

Типова слідова картина незаконного обігу дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва:

– тимчасово зупинені або анульовані ліцензії;

– відсутність ліцензій на обладнання;

– відсутність ліцензій на приміщення;

– диски без ідентифікаційних кодів;

– відсутність дозволу осіб, яким належить авторське право та суміжні права;

– відсутність ліцензій на експорт або імпорт указаних предметів;

– відсутність на експортованих або імпортованих дисках СІД-кодів.

Site Footer