Міграційне право України

2. Види міграційно-правових відносин

Міграційно-правові відносини можуть бути різноманітними залежно від багатьох обставин як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Отже, класифікувати адміністративно-правові відносини можна за різними критеріями, залежно від яких можна виділити такі їх групи:

1) за цільовим призначенням:

- відносини, що виникають у зв’язку з реалізацією позитивних управлінських завдань у сфері міграції;

- відносини юрисдикційного характеру (у разі вчинення правопорушень);

2) за ознакою відповідності праву, тобто залежно від правомірності чи протиправності дій суб’єктів міграційних правовідносин:

- позитивні;

- негативні (що потребують охорони) міграційні правовідносини;

3) за юридичним характером:

- матеріальні (визначають зміст прав, свобод та обов’язків суб’єктів правовідносин);

- процесуальні (визначають порядок реалізації матеріальних норм);

4) за способом захисту:

- відносини, що захищають в адміністративному порядку;

- відносини, що захищають у судовому порядку;

5) залежно від суб’єктного складу (другої сторони у відносинах, оскільки перша — завжди владний суб’єкт):

- міграційні відносини за участю фізичних осіб — громадян України, іноземців чи осіб без громадянства;

- міграційні відносини за участю колективних суб’єктів — державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, установ, організацій тощо;

6) залежно від територіальних меж реалізації:

- міграційні відносини внутрішнього характеру;

- міграційні відносини зовнішнього характеру;

7) залежно від характеру волевиявлення суб’єкта:

- міграційні правовідносини добровільного характеру (тобто відносини, що виникають за бажанням суб’єктів відносин, наприклад, еміграція особи);

- вимушені міграційні правовідносини (наприклад, біженці);

8) залежно від розвитку у часі:

- короткострокові (тимчасова міграція, обмежена у часі);

- триваючі (постійна міграція населення) міграційні правовідносини;

9) за кількісним критерієм:

- масові;

- групові;

- індивідуальні.

Питання для самоконтролю:

1. Поняття та ознаки міграційно-правових відносин.

2. У чому виявляються особливості міграційно-правових відносин?

3. Назвіть суб’єктів міграційно-правових відносин.

4. Що є підставами виникнення, зміни та припинення міграційно-правових відносин?

5. За якими критеріями класифікуються міграційно-правові відносини?