Юстиція конституційна

ЮСТИЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНА – 1) вирішення у встановленому порядку спорів про конституційність рішень та дій суб’єктів публічної влади як судами загальної юрисдикції, так і спеціальними конституційними судами; 2) вся юрисдикційна діяльність організаційно відокремлених від системи судів загальної юрисдикції конституційних судів; 3) вирішення в установленому порядку спорів за конституційними скаргами фізичних (або і юридичних осіб – за винятком юридичних осіб публічного права) щодо конституційності законів, якими визначаються права та обов’язки цих осіб.

© Мельниченко В.І.

Site Footer