Юстиція адміністративна

ЮСТИЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНА –

1) система спеціалізованих державних органів, які в судовій процесуальній формі за зверненнями фізичних та/або юридичних осіб розглядають і вирішують справи про додержання матеріальних та процесуальних вимог закону органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, іншими уповноваженими на здійснення публічно-владних функцій суб’єктами; 2) особливий процесуальний порядок розгляду вирішення адміністративно-правових спорів, де хоча б однією стороною є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова особа або інший суб’єкт, уповноважений на здійснення публічно-владних функцій.

© Мельниченко В.І.

Site Footer