Юрисдикційна (правоохоронна) процедура

ЮРИСДИКЦІЙНА (ПРАВООХОРОННА) ПРОЦЕДУРА – порядок діяльності уповноважених суб’єктів, що полягає в розгляді і вирішенні індивідуальних справ щодо оцінки правопорушень, характерними рисами якого є: переважне здійснення в позасудовому порядку; обов’язкова участь органу влади, наділеного юрисдикційними повноваженнями; виникнення у зв’язку зі здійсненням адміністративного чи дисциплінарного правопорушення; обов’язкове здійснення правової оцінки діяння суб’єкта правопорушення; результатом застосування є притягнення до адміністративної чи дисциплінарної юридичної відповідальності; є детально регламентованим; виникає, як правило, за ініціативою суб’єкта влади чи спеціальних правоохоронних органів.

© Плахотнюк Н.Г.

Site Footer