Юридичний процес

ЮРИДИЧНИЙ ПРОЦЕС – визначений нормами міжнародного чи національного права порядок дій уповноважених владних суб’єктів щодо застосування норм матеріального права через спеціальні юридичні механізми під час провадження різноманітних юридичних справ (набуття, припинення, зміни, порушення, визнання/невизнання, оспорювання прав та обов’язків) з метою досягнення відповідного юридичного результату.

© Сергієнко О.В.

Site Footer