Юридична техніка (нормопроектувальна техніка, техніка нормопроектування)

ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА (НОРМО- ПРОЕКТУВАЛЬНА ТЕХНІКА; ТЕХНІКА НОРМОПРОЕКТУВАННЯ) – 1) система засобів, методів і прийомів підготовки нормативно-правових актів, основними елементами якої методологія розроблення проекту акта та визначення його структури; правила і прийоми викладення нормативних положень з обов’язковим дотриманням вимог щодо уніфікації термінології та мовного оформлення; правила внесення змін до правових актів, визнання цих актів такими, що втратили чинність, або скасування; 2) система правил і прийомів підготовки проектів актів, що забезпечує максимально повну і точну відповідність форми нормативних положень їх змісту, простоту викладу та доступність для розуміння, вичерпне охоплення питань, що належать до предмета правового регулювання актів.

© Плахотнюк Н.Г.

Site Footer