Ціннісні орієнтири державних службовців

ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ – 1) орієнтири, що визначають інтереси і потреби, детермінанти поведінки державних службовців, що складаються протягом тривалого періоду часу у певному соціокультурному середовищі; 2) використовуються стосовно окремої людини або групи осіб, але не до суспільства в цілому, виступають як потужні стимулятори культурної поведінки особистості, служать стимулами для досягнення різноманітних цілей, захисту тих чи інших ціннісно-символічних імперативів.

© Козаков В.М.

Site Footer