Ціннісний конфлікт

ЦІННІСНИЙ КОНФЛІКТ – 1) зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напруження та крайнє загострення суперечностей, що призводить до активних дій, ускладнень, боротьби, що супроводжуються складними соціально-ціннісними колізіями; 2) раціональна діяльність, де конфліктуючі сторони оформлюють свої інтереси у вигляді певних цілей, обирають шляхи їх досягнення, визначають шляхи завершення конфлікту.

© Козаков В.М.

Site Footer