Цінності Європейського Союзу

ЦІННОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ – цінності, на яких засновано Європейський Союз. До них належать такі цінності: повага до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права, прав людини, зокрема осіб, що належать до меншин. Ц.ЄС є спільними для всіх держав-членів і визначені Договором про Європейський Союз. За їх порушення передбачаються певні санкції, включаючи позбавлення права голосу представника уряду держави-члена в Раді Європейського Союзу.

© Пошедін О.І.

Site Footer