Цифрова стратегія (адженда)

ЦИФРОВА СТРАТЕГІЯ (АДЖЕНДА) – загальний план управлінської діяльності, спрямований на вдосконалення життєдіяльності людини, суспільства і держави шляхом застосування сучасних цифрових технологій. Ц.с. затверджується на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях чи локально (для окремої організації). Ц.с. публічного врядування – дорожня карта формування та реалізації політики цифровізації у системі публічного врядування.

© Наместнік В.В., Карпенко О.В.

Site Footer