Цифрове врядування

ЦИФРОВЕ ВРЯДУВАННЯ – сервісно-орієнтована організація функціонування системи публічного врядування (управління) на основі цифрових технологій. Ц.в. не є тотожним поняттю “електронне урядування”; якщо під електронним урядуванням розуміють спосіб організації публічної влади за допомогою електронних систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, то Ц.в. є новою інноваційною парадигмою організації та розвитку системи управління, одним із трендів якої є реалізація цифрових трансформацій у поєднанні з упровадженням сучасних цифрових технологій. © Куйбіда В.С., Карпенко О.В.

Site Footer