Цифрова культура

ЦИФРОВА КУЛЬТУРА – спосіб та манера поведінки індивіда в суспільстві нового формату – цифровому, що проявляється в усіх аспектах суспільного життя, додаючи йому нової якості, змінюючи світогляд і світосприйняття, трансформуючи основні соціально-економічні, політичні, духовні й культурні уявлення, перетворюючи людей на активних учасників інформаційної взаємодії, виробників інформаційних ресурсів та надавачів інформаційних послуг. Рівнями Ц.к. є: матеріальний (технічні системи сучасних цифрових пристроїв); функціональний (соціальний); символічний; ментальний; духовно-ціннісний.

© Твердохліб О.С.

Site Footer