Функціоналізм

ФУНКЦІОНАЛІЗМ – 1) методологічний принцип аналізу явищ суспільного життя, який полягає в розгляді суспільства як системи, що складається зі структурних елементів, функціонально пов’язаних один з одним, які виконують певні функції щодо суспільства як цілого; 2) принцип, згідно з яким кожна підсистема суспільства функціонує нормально, коли вона сприяє загальній стабільності функціонування всього соціального організму, дає змогу досягти певної соціальної мети і відповідає базовим соціальним потребам.

© Козаков В.М.

Site Footer