Функціональне обстеження

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ОБСТЕЖЕННЯ – 1) механізм збирання, аналізу та узагальнення інформації щодо реалізації завдань і функцій органів державної влади, інструмент постійного аналізу відповідності завдань і функцій органів виконавчої влади чинному законодавству, а також внутрішньої структури органів виконавчої влади покладеним на них завданням і функціям з метою усунення з практики їх діяльності внутрішніх суперечностей, функцій, що дублюються, та функцій, що не належать до сфери їх повноважень; 2) передбачає визначення доцільності збереження функцій як обов’язкових, оптимального способу їх реалізації, нового розподілу функцій серед органів виконавчої влади, встановлення під залишені функції оптимальної внутрішньої структури організації.

© Гонюкова Л.В.

Site Footer