Форми місцевого самоврядування

ФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ – способи реалізації місцевого самоврядування як права вирішувати питання місцевого значення: 1) форми безпосереднього волевиявлення громадян – місцеві вибори, місцевий референдум, загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання, інші форми прямої демократії; 2) форми взаємодії суб’єктів місцевого самоврядування – “сильна рада – мер”, “сильний мер – рада”, “рада – менеджер”, комбінована, комісійна; 3) організаційні форми діяльності суб’єктів місцевого самоврядування – сесія ради (пленарне засідання та засідання постійних і тимчасових комісій), засідання виконавчого комітету, робота сільських, селищних, міських голів та голів районних і обласних рад, дорадчо-консультативних органів (президія, колегія тощо), робота депутатів місцевих рад у виборчих округах тощо; 4) форми співробітництва територіальних громад – делегування завдань з передачею відповідних ресурсів, реалізація спільних проектів, спільне фінансування (утримання) об’єктів комунальної власності, утворення спільних підприємств, установ і організацій – інфраструктурних об’єктів та ін.

© Мамонова В.В.

Site Footer