Форми публічного адміністрування

ФОРМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ – 1) зовнішнє вираження (зовнішнє оформлення) діяльності суб’єкта публічної адміністрації щодо реалізації своїх функцій у межах встановленої компетенції; 2) той чи інший спосіб зовнішнього вираження (оформлення) змісту цієї діяльності; 3) покликані забезпечувати найбільш доцільне виконання функцій адміністрування, досягнення його цілей із найменшими витратами сил, засобів і часу; 4) передбачені і регламентовані адміністративно-правовими нормами, містяться в законах та підзаконних актах, що визначають компетенцію того чи іншого суб’єкта владних повноважень (положення про той чи інший орган, посадові інструкції, правила тощо); 5) є системним утворенням, компоненти якого тісно взаємодіють один з одним, проте не є взаємозамінними. Ф.п.а. класифікують за: спрямованістю, ступенем юридичного вираження, досягнутими результатами, колом осіб, на яких вони поширюються, характером і методам вирішення питань компетенції: суб’єктним складом; суб’єктом ініціативи; умовами застосування; юридичним змістом.

© Драгомирецька Н.М.

Site Footer