Форми діяльності суб’єктів публічного адміністрування

ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ – 1) зовнішньо виражена дія, волевиявлення суб’єкта публічної адміністрації (посадової особи), здійснене в рамках режиму законності та його компетенції для досягнення мети адміністрування – вираження в зовнішньому вигляді конкретних дій суб’єкта публічної адміністрації, які здійснюються в процесі їхньої діяльності й спрямовані на реалізацію функцій адміністрування; виділяють дві групи Ф.д.с.п.а. – правові і неправові; 2) експертна у сфері розробки та реалізації політики; 3) уніфікований за зовнішніми ознаками, формалізований вид результатів конкретних дій органу управління, його структурних підрозділів та службових осіб, спрямованих на досягнення поставленої мети; виділяють кілька видів форм управлінської діяльності: нормативно-правові (становлення норм права); застосування норм права; організаційного регламентування внутрішньої роботи апарату органів влади; позаапаратної організаційної діяльності; матеріально-технічного забезпечення.

© Драгомирецька Н.М.

Site Footer