Фактори спротиву державно-управлінським нововведенням

ФАКТОРИ СПРОТИВУ ДЕРЖАВНО- УПРАВЛІНСЬКИМ НОВОВВЕДЕННЯМ – сукупність негативних факторів, що виникли внаслідок загострення протиріч (несумісностей, невідповідностей, конфліктів тощо) та чинять спротив нововведенню як різноманіття відмінних за природою перешкод якісній зміні узвичаєного на нове.

© Попов С.А.

Site Footer