Фактори конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад

ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД – орієнтація на потреби територіальної громади; на-явність стратегій і програм інноваційного розвитку на місцевому та регіональному рівнях; реалізація інноваційної діяльності на основі нових знань, адаптація передового досвіду та кращих практик; результативний інноваційний менеджмент; високий рівень інноваційної організаційної культури та компетентностей персоналу; ефективне міжмуніципальне спів-робітництво й партнерство; наявність розвинутого інноваційного потенціалу й інфраструктури; ефективна інноваційна політика, у тому числі на місцевому рівні.

© Чикаренко І.А.

Site Footer