Фандрейзинг

ФАНДРЕЙЗИНГ – використання грошових коштів та інших ресурсів (людських, матеріальних, інформаційних тощо), які організація не може забезпечити самостійно та які є необхідними для реалізації певного проекту або своєї діяльності в цілому.

© Букатова Д.М.

Site Footer