Участь молоді у публічному управлінні

УЧАСТЬ МОЛОДІ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ – 1) форма демократії участі, яка запроваджується в молодіжній сфері з метою залучення молоді до обговорення та ухвалення рішень щодо державної молодіжної політики. Сучасні концепції базуються на визнанні молоді ресурсом суспільного розвитку та найкращим експертом із молодіжної проблематики. З цією метою запроваджене гасло “Жодних рішень для молоді без молоді”.

У молодіжному секторі Ради Європи запроваджено модель, яка реалізується через систему спільного управління, що передбачає участь представників молодіжних організацій у підготовці та внесенні на розгляд керівних органів проектів політичних, бюджетних та інших документів. Важливими елементами системи є молодіжний дорадчий та спільний (із представників урядів та молодіжного руху) органи, що задіяні в розробці управлінських рішень. Актуалізується питання про участь так званої “неорганізованої молоді”; 2) представництво молоді у владних структурах різного рівня, передусім виконавчо-розпорядчих.

© Бородін Є.І.

Site Footer