Участь громадян у публічному управлінні

УЧАСТЬ ГРОМАДЯН У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ – індивідуальна чи колективна діяльність осіб, які мають відповідне громадянство, щодо здійснення публічної влади шляхом впливу на прийняття управлінських рішень, вирішення питань державного та місцевого значення, а також розробки й реалізації державної політики за допомогою інструментів представницької або прямої демократії, зорієнтоване на реалізацію публічних (загальних) інтересів.

© Шумляєва І.Д.

Site Footer