Управління державними інформаційними ресурсами

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ – система узгоджених рішень та дій державних органів, організацій і посадових осіб з питань організації формування та захисту всіх інформаційних ресурсів у державному секторі, їх використання в інтересах держави і суспільства в цілому.

© Запорожець Т.В.

Site Footer