Управління державною службою

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖ-БОЮ – діяльність спеціально створених органів державної влади та їх структурних підрозділів з метою проведення єдиної державної політики у сфері державної служби для забезпечення гарантій функціонування державних органів відповідно до інтересів держави, а також забезпечення діяльності державних службовців у державних органах. Іноземний досвід У.д.с. також надає приклади різних форм незалежних колегіальних органів (у Польщі – Рада цивільної служби, у Німеччині – Федеральний комітет з особового складу державної служби, у Франції – Вища рада публічної служби держави), до компетенції яких належить забезпечення прозорого формування високопрофесійного кадрового корпусу державної служби за відсутності політичного втручання. Схожі інструменти незалежності, колегіальності та прозорості, зокрема Комісія з питань вищого корпусу державної служби, Громадська рада, Рада управління люд-ським ресурсами, здійснюють функціональне У.д.с. разом із Національним агентством України з питань державної служби.

© Газарян С.В.

Site Footer