Угода про транскордонне співробітництво

УГОДА ПРО ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО – угода між суб’єктами транскордонного співробітництва, що регламентує правові, організаційні, економічні та інші аспекти цього співробітництва, яка укладається з належним урахуванням повноважень, передбачених внутрішнім законодавством кожної Договірної Сторони, щодо міжнародних відносин та загальної політики, а також з урахуванням будь-яких правил контролю чи нагляду, яких мають дотримуватися територіальні общини або громади.

© Кризина Н.П.

Site Footer