Толерантність

ТОЛЕРАНТНІСТЬ – поняття, що характеризує таку морально-практичну орієнтацію, “технологію” поведінки соціальних агентів у процесі їх взаємовідносин, яка передбачає взаємоповагу, свідому відмову від зверхності, ущемлення прав і гідності один одного. В ос-нові Т. – терпимість до способу життя, думок, почуттів іншої людини, повага до прояву індивідуальності, сприйняття та розуміння культур різних народів світу, обов’язкове визнання егалітарності, автономності суб’єктів комунікації, зваженість і неупередженість у ставленні до інших парадигм, форм діяльності та традицій. У релігійній площині Т. постає як вияв культури взаємин у сфері міжконфесійних, внутрішньоцерковних відносин, один із факторів реалізації свободи совісті.

© Гераськов С.В.

Site Footer