Теорія X та теорія У

ТЕОРІЯ Х ТА ТЕОРІЯ Y – дві взаємовиключні частини теорії управління стосовно мотивів діяльності працівників та стилів управління. Т.АТ.Y розробив Девід Мак Грегор наприкінці 50-х рр. Т.Х характеризує автократичний стиль управління. Цей стиль використовується через те, що працівники за своєю природою є лінивими, безвідповідальними, такими, що за першої ліпшої нагоди намагаються уникнути праці. Отже, для досягнення цілей організації їх необхідно постійно примушувати, спрямовувати та контролювати. Т. Y характеризує демократичний стиль управління. За цією теорією людина здатна себе контролювати, якщо вона прямує до мети, у досягненні якої вона заінтересована.

© Миколайчук М.М.

Site Footer