Техніко-економічні (інвестиційні) проекти місцевого розвитку

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ (ІНВЕСТИЦІЙНІ) ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ – проекти, що містять значну технічну, технологічну або будівельно-монтажну частину, у більшості випадків є інфраструктурними та характеризуються масштабним фінансовим результатом або економічним ефектом у регіональному чи народногосподарському аспекті; передбачають здійснення реальних (капітальних) інвестицій, фінансуються через капітальні видатки; мають середньо- або довгостроковий період реалізації і є, переважно, середньо- або великобюджетними, а основними факторами сталості результатів таких проектів найчастіше є фінансово-економічні фактори.

© Шаров Ю.П.

Site Footer