Теорія суспільства ризику

ТЕОРІЯ СУСПІЛЬСТВА РИЗИКУ – учення про: 1) сучасне суспільство як суспільство виробництва ризиків, головною з ознак якого є зростання загроз різного походження (організаційних, соціальних, економічних, гуманітарних, технологічних, екологічних, цивілізаційних, глобальних та ін.) й зумовлених ними ризиків у всіх сферах життєдіяльності суспільства; 2) розширене виробництво ризиків як частину механізму суспільного відтворення в умовах модернізації суспільних відносин; 3) виробництво ризиків як неминучих побічних непередбачуваних продуктів у системі прийняття рішень, що призводять до радикалізованої інституціоналізованої індивідуалізації внаслідок руйнування усталених зв’язків індивіда з фундаментальними суспільними інститутами, загрожують фундаментальним основам раціональної поведінки індивіда та суспільства, й обумовлюють необхідність створення нових концепцій держави і суспільства. Автор Т.с.р. – німецький соціолог Ульріх Бек (Ulrich Beck), 1944-2015 рр.

© Петроє О.М.

Site Footer