Теорія мережевого суспільства

ТЕОРІЯ МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА – узагальнене наукове знання про мережеву морфологію сучасного суспільства, центральну роль у якому відіграє простір потоків – мережа комунікацій, яка визначається центрами, де ці мережі перетинаються. Т.м.с. ґрунтується на сукупності узагальнених наукових положень про закономірності функціонування мережевого суспільства внаслідок створення численних інформаційних мережевих структур та зростаючої ролі інформаційних впливів на систему суспільної організації, що виявляються тенденціями до інтернаціоналізації суспільного життя і послаблення державного суверенітету, до втрати вирішального значення верти-кальних зв’язків у системі суспільного управління за одночасно зростаючого впливу горизонтальних соціальних зв’язків та ін. Згідно з Т.м.с. мережеве суспільство є чинником докорінних зрушень в економічній, політичній, соціальній, гуманітарній сферах, прискорення темпів інновацій та суспільних трансформацій. Автор Т.м.с. – іспанський соціолог М.Кастельс (Manuel Castells), 1944 р.н.

© Петроє О.М.

Site Footer