Суспільний інститут

СУСПІЛЬНИЙ ІНСТИТУТ – 1) історично зумовлена та свідомо сформована система організації життєдіяльності суспільства, існування якої об’єктивно спричинене потребами задоволення гуманітарних, соціальних, економічних та політичних потреб суспільства в цілому та окремих його частин на певному етапі розвитку; 2) сукупність суспільних структур, пов’язаних із певним колом суспільних (гуманітарних, соціальних, економічних та політичних) відносин; 3) упродовж тривалого часу функціонуюча система формальних і неформальних норм і правил упорядкування суспільних зв’язків і відносин.

© Петроє О.М.

Site Footer